Αρχείο Απριλίου 2016

ωρολόγιο πρόγραμμα 2016Α

iek

Στο  ωρολόγιο πρόγραμμα οι ώρες στα μαθήματα είναι προσαρμοσμένες σε 12 εβδομάδες κατάρτισης (αντί των 15 εβδομάδων)