ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

iek-proodo2015

Οι εξετάσεις προόδου Εαρινού Εξαμήνου 2015Α θα πραγματοποιηθούν από  27-4-2014 (Δευτέρα) έως και 08-5-2014 (Παρασκευή)

  • Την ημέρα της εξέτασης προσέρχεσθε έγκαιρα στο Δ.Ι.Ε.Κ χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση γιατί μπορεί να υπάρξει και αλλαγή αίθουσας ή εργαστηρίου.
  • Όλοι οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται να είναι παρόντες στην εξέταση της Προόδου.
  • Όλοι οι καταρτιζόμενοι γράφουν απαραίτητα το Ονοματεπώνυμό τους στη φωτοτυπία των θεμάτων και την παραδίδουν μαζί με το γραπτό τους.
  • Διευκρινίσεις επί των θεμάτων δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων.
  • Περαιτέρω διευκρινίσεις δίνονται μόνο το πρώτο 5λεπτο της εξέτασης και πρέπει να τίθενται υπόψη όλων των καταρτιζομένων και όχι κατ? ιδίαν.
  • Οι εξεταζόμενοι φροντίζουν να υπάρχει στην αίθουσα ή το εργαστήριο ήρεμο κλίμα εξετάσεων.
  • Ο τελευταίος καταρτιζόμενος δεν παραμένει ποτέ μόνος του στην αίθουσα εξέτασης υποχρεωτικά παραμένει μαζί του και ο αμέσως προηγούμενος εξεταζόμενος .
  • Η βαθμολόγηση γίνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (από 01 έως 10).