Ηλεκτρονική ταυτοποίηση του ζώου

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση του ζώου

Χάθηκε; μόνον έτσι μπορείτε να το βρείτε και να αποδείξετε ότι είναι δικό σας. 1. Τι είναι η ηλεκτρονική Σήμανση; Είναι μια μέθοδος ηλεκτρονικής Σήμανσης και Καταγραφής των ζώων. 2. Γιατί πρέπει να σημαίνονται και καταγράφονται τα ζώα; α) Για να τα επιστρέψουμε στον ιδιοκτήτη τους, αν χαθούν. β) Για να εξαλείψουμε τις κλοπές. γ) Για να μειώσουμε τα εγκαταλελειμένα και παρατημένα ζώα. δ) Για να περιορίσουμε το πρόβλημα των αδεσπότων. ε) Για να παρακολουθήσουμε την μέχρι τώρα ανεξέλεγκτη διακίνηση ζώων 3. Δε μπορώ να το σημάνω με άλλους τρόπους; Είνα σχεδόν ανώδυνη…Διαβάστε περισσότερα