ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΙ Ε.Σ.Κ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 12:00, έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου https://mitrooiek.minedu.gov.gr γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να απαιτείται και αποδοχή COOKIES.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ εδώ.

Ενημέρωση σχετικά με τους “Διασπορείς”

Ευχαριστούμε τον Κο Ανδρέα Δρανδάκη, για την ενημέρωση των σπουδαστών του τμήματος “Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας” σχετικά με τους Διασπορείς, τη Δράση για τη Διάσωση, Διατήρηση και Αναδιανομή σπόρων Παραδοσιακών Ποικιλιών.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε ελαιώνα

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος “Τεχνικός Βιολογικής/ Οργανικής Γεωργίας” σε ελαιώνα, στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων “Αρδεύσεις” και “Εφαρμοσμένη Εδαφολογία”, με τους εκπαιδευτές Κουκλουμπέρη Γεώργιο και Ανταλουδάκη Μαρία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ.

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2024Α σε Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ. ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία.

Η αίτηση-δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ. από τη Δευτέρα 26.02.2024 και ώρα 11:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 28.02.2024 και ώρα 21:00 στη σχετική επιλογή του μενού «δήλωση μαθημάτων». https://mitrooiek.minedu.gov.gr/

Παρακαλούνται τα μέλη του μητρώου να συμβουλεύονται τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν την αίτηση-δήλωση των μαθημάτων. Δηλώσεις-αιτήσεις μαθημάτων, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων, δε λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2024Α

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων των μελών του Μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ.  (Β΄5837/2021), ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2024Α.

Δείτε το εδώ.

Ημερομηνία έναρξης εαρινού εξαμήνου

Σύμφωνα με την Υ.Α.13528/Β/8-2-2024 (ΦΕΚ 935/Β/8-2-2024), το εαρινό εξάμηνο 2024Α ξεκινά την Παρασκευή 1-3-2024.

Τα μαθήματα στη ΣΑΕΚ Ιεράπετρας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Μαρτίου.

Η υποβολή αιτημάτων μετεγγραφής και αλλαγής ειδικότητας θα είναι δυνατή μέχρι την 1-3-2024.

Ανακοινοποίηση – Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης “Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ” . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.
2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.
3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.
4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας
Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2023Β

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2023Β. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024.

Δείτε το εδώ ⇒ πρόγραμμα εξετάσεων 2023Β.

Μετονομασία των ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Κεφαλαίου Β΄, του ν.5082/2024 (Α΄9), τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με αρκτικόλεξο: Σ.Α.Ε.Κ.

Με το νέο νόμο επιχειρείται η συνολική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο να αποτελέσει πρώτη και αξιόπιστη επιλογή για πολλές νέες και νέους. Επιδιώκεται οι ΣΑΕΚ να αποκτήσουν έναν εξαιρετικά διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Βιολογικής Γεωργίας

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος “Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Γεωργίας, σε Βιολογική θερμοκηπιακή καλλιέργεια , όπου είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη Βιολογική συγκαλλιέργεια κηπευτικών και άλλων ιδιαιτέρων εδώδιμων ειδών, σε θερμοκήπιο υψηλής βιοποικιλότητας.
Ευχαριστούμε πολύ την οικογένεια Καραλάκη για την ξενάγηση!

IMG_0273

IMG_0287

Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Βιολογικής Γεωργίας

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος “Τεχνικός Βιολογικής/ Οργανικής Γεωργίας” στα φυτώρια “Κρόνος”, στο Μύρτος Ιεράπετρας.

Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους της εταιρείας για τη φιλοξενία!

IMG_0253

IMG_0247

Να προσφέρουμε Χριστουγεννιάτικη χαρά!

Το ΔΙΕΚ Ιεράπετρας στηρίζει και προωθεί την πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να συγκεντρώσει και να διαθέσει σε οικογένειες του τόπου μας την Τσάντα της Χριστουγεννιάτικης Χαράς.

Κοινοποιούμε την σχετική πρόσκληση και καλούμε εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους να συμμετέχουν σε αυτή την δράση αλληλεγγύης και αγάπης, για να έχουμε όλοι

Καλά Χριστούγεννα!     christmas-6865240_1280

ΤΣΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 2023 ΜΜΕ